Categorieën

Wat te doen bij opgelopen letsel tijdens uw werk

Zorg dat u goed voorbereid bent

Werkt u in een omgeving met zware machines, of loopt u in het algemeen veel gevaar tijdens uw werk? U bent veel onderweg, waardoor u bij een ongeluk betrokken kunt raken, of u werkt veel op hoogte. Er zijn veel werksituaties denkbaar waarbij u letsel kunt oplopen. In de meeste gevallen loopt het met een sisser af. Maar er bestaat ook een kans dat u blijvend letsel oploopt. Wat dan? Wie is er aansprakelijk bij een bedrijfsongeval? Daarop geven we hieronder een antwoord.

Ongeluk is snel gebeurd

Een ongeluk is snel gebeurd. U bent er nooit op voorbereid. Daarom heet het ook een ongeluk. Krijgt u een ongeluk in de privésfeer? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Ook wat betreft de verzekering. Maar krijgt u een ongeluk tijdens uw werk? Wie is er dan aansprakelijk. En wat als u daarbij (blijvend) letsel oploopt. Is uw werkgever hiervoor verzekerd en wat staat daarover in uw secundaire arbeidsvoorwaarden?

Is uw werkgever voorbereid op een bedrijfsongeval?

Na een bedrijfsongeval is het belangrijk dat zorgvuldig wordt gekeken of uw werkgever zijn plichten is nagekomen. Uw werkgever heeft een zorgplicht door te zorgen voor een veilige werkomgeving, voor verantwoorde materialen en heldere (werk)instructies. Als dat het geval is, is het aan u om aan te tonen dat het bedrijfsongeval niet het gevolg is van uw gedrag op de werkvloer. Ging u misschien roekeloos te werk?

Aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Bij een zwaar bedrijfsongeval dient uw werkgever altijd melding te doen bij de Inspectie SZW. Denk aan een bedrijfsongeval waarbij sprake is van blindheid, een burn-out, amputatie, chronische fysieke klachten en traumatische of psychische klachten. De inspectie stelt een onafhankelijk onderzoek in naar het bedrijfsongeval en maakt een analyse. De werkgever is verplicht om aan dit onderzoek mee te werken.

Schadevergoeding of smartengeld bij bedrijfsongeval

Heeft u letsel opgelopen bij een bedrijfsongeval? Dan is het altijd raadzaam om te informeren wat een letselschadeadvocaat voor u kan doen. Een letselschadeadvocaat onderhandelt bij een arbeidsongeval met uw werkgever over een eventuele schadevergoeding, smartengeld of een voorschot. Ook kan hij of zij verder stappen ondernemen om voor u het leed na het ongeval zoveel mogelijk te verzachten. Hij weet namelijk exact wat wel en niet onder de werkgeversaansprakelijkheid valt.

Heeft u interesse in meer juridische kwesties? Lees hier de overige juridische blogs van Center Points.

Wijzigingen in het huurrecht

Een beter passend aanbod van huurwoningen

Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt is door de Eerste kamer goedgekeurd. Dit wetsvoorstel zal bijdragen aan een beter passend aanbod van huurwoningen voor zowel de sociale als vrije huursector. De aangenomen wet is gebaseerd op twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de huursombenadering die de som maximeert van alle huurstijgingen van woningcorporaties. Dit is inclusief vrijkomende woningen gebaseerd op de gemiddelde inflatie plus 1%. Het andere onderdeel verruimt de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten op het gebied van huurrecht.

Wat betekent dit voor de huursom?

Het sociaal huurakkoord dat Aedes met de woonbond sloot, sluit aan bij de wettelijke maximering van de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties. Op individueel niveau zijn jaarlijkse huurverhogingen tot maximaal inflatie plus 2,5% mogelijk. De gestelde maxima gelden ook voor particuliere verhuurders. Maar deze zijn dan niet gebonden aan de maxima die gesteld zijn bij de huursomstijging. Woningcorporaties tellen de verhoging van de huurprijs na een verhuizing mee in de berekening van de maximale huursomstijging. De hoop is dat de grote verschillen tussen bestaande en nieuwe contracten verkleind worden. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan een betere doorstroming.

Het kabinet stimuleert scheefwoners om door te stromen

Door scheefwoners te stimuleren om door te stromen, kunnen de mensen die niet veel huur kunnen betalen wonen in de woningen van scheefwoners. Inkomens die boven de toewijzingsgrens voor de sociale huur zitten krijgen een huurverhoging van inflatie plus 4%. Hiervan worden gepensioneerden en huishoudens van ten minste 4 bewoners uitgezonderd.

Meer mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten

Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt wordt uitgebreid door een wijziging in het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. Zo wordt het ook makkelijker voor doelgroepen die nu lastig aan een woning kunnen komen om een woning te krijgen. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan een efficiënter gebruik van de woningvoorraad.

De uitbreiding van het huurrecht

In het voorgaande huurrecht stonden alleen bepalingen voor ouderen, gehandicapten en studenten. Maar nu is het wetsvoorstel ook uitgebreid met contracten voor promovendi en grote gezinnen. Het wetsvoorstel sluit hiermee aan bij de initiatiefwet die een 5 jarig contract voor jongeren tussen de 18 en 27 regelt. Ook zal er een huurcontract van maximaal 2 jaar en huurcontract van maximaal 5 jaar komen voor onzelfstandige woonruimte. Er wordt verwacht dat deze nieuwe contractvorm het aanbod zal vergroten omdat aanstaande verhuurders sneller overgaan tot verhuur van woonruimte. Wij hopen dat door het schrijven van dit blog meer mensen de nieuwe regelingen in het huurrecht lezen. Hierdoor weet u als huurder en verhuurder precies waar u aan toe bent.

Waarom criminelen spreken tot de verbeelding spreken

Helden of boeven?

Wereldwijd zijn topcriminelen ondanks wandaden enorm populair onder grote delen van de bevolking. Dat gaat al eeuwen terug. Niet voor niets is de figuur Robin Hood ooit beschreven als een dief van de rijken die het geld onder de armen verdeelde. Hier ligt waarschijnlijk ook de reden dat criminelen toch worden gezien als goede mensen. Het beeld dat ontstaat is dat van iemand die balans in de samenleving aanbrengt door de maatschappij anders te verdelen. Een typisch voorbeeld hiervan is de Italiaanse maffia. Hele gemeenschappen vinden dat ze prima functioneren onder leiding van maffiabazen. Er is sprake van een voor de gemeenschap herkenbare structuur en er is een eigen systeem van straffen en belonen. Grote groepen mensen profiteren hier inderdaad van en vinden het leven fijn, Dat hierdoor anderen moeten lijden (en betalen) lijkt geen grote invloed te hebben op het collectief. Het lijkt dan voor velen onbelangrijk dat hun held in werkelijkheid ook een moordenaar is.

Aansprekende namen die bijna iedereen kent

Criminelen die ondanks grote misdaden populair zijn onder grote delen van de bevolking komen uit alle delen van de wereld:

 • De overleden drugscrimineel Pablo Escobar in Colombia
 • Het Amerikaanse duo Bonnie en Clyde
 • Maffiabaas Bernardo Provenzano uit Corleone op Sicilië
 • Illegale drankhandelaar Al Capone in de VS
 • Heineken ontvoerder Willem Holleeder

Teleurstelling als de waarheid boven tafel komt

Sommige criminelen genieten jarenlang van populariteit. Ze hebben de publieke opinie mee en genieten aanzien. Ook al zitten ze soms gewoon in de gevangenis. Jarenlang waren bijvoorbeeld motorclubs populair vanwege het stoere uiterlijk, openlijk lak aan gezag, mentaliteit en behulpzaamheid naar kwetsbare mensen. Het spreekt zeer tot de verbeelding als een groepje stoere mannen met motoren jouw zieke kind de dag van zijn leven bezorgd. Daar kan je in je gevoel jaren op teren. Dan doet het pijn als dezelfde groep mannen verantwoordelijk blijkt te zijn voor moord en drugshandel. De teleurstelling over de waarheid is echter niet zwaar genoeg om jouw persoonlijke blijdschap teniet te doen.

De betekenis van topcriminelen voor de advocatuur

De grote aansprekende zaken in de rechtspraak kunnen rekenen op veel aandacht van de pers. Serieuze pers schrijft over de zaak en laat de aanpak van de advocaat toe voor een uitgebreide evaluatie. Journaals maken een uitgebreid verslag en de behandelend advocaat krijg de kans de zaak nog verder toe te lichten aan het publiek. Dat is dan de mooiste marketing die mogelijk is. Voor het voetlicht mogen treden zonder advertentiekosten te moeten maken. Wordt de aanpak van de advocaat als goed beoordeeld? Dan zorgt dit voor jaren werk en groei van het advocatenkantoor. Leidt de aanpak tot een vrijspraak of gunstig gevolg voor de cliënt? Dat heeft dit een nog grotere positieve impact op de groei van het aantal dossiers van het advocatenkantoor.

Rechter trekt de erfgrens

Rechter trekt de erfgrens

Kwesties over de erfgrens zien we al jaar en dag bij de Rijdende Rechter op de Nederland 1. Van wie is die boom en wie moet ‘m snoeien? Van wie is dat stukje grond? Meester Frank Visser loste 20 jaar dit soort zaken op in zijn televisieprogramma. Dit jaar maakt hij de overstap naar SBS 6, waar hij een soortgelijk programma gaat presenteren. En ook daar zal hij ongetwijfeld met kwesties rond de erfgrens te maken krijgen. Maar hoe zit het eigenlijk met de erfgrens, verjaring en het recht van overpad? Wij frissen uw geheugen graag even op!

Wat is een erfgrens precies?

Zoals het woord al zegt geeft een erfgrens de grens van uw erf aan, bijvoorbeeld met die van de buren of van de gemeente. Sommigen kiezen voor een natuurlijk grens, zoals een haag of heg, maar het kan ook een schutting of hekwerk zijn. Op kaarten van het Kadaster ligt de erfgrens vast. Ook zijn er een aantal weten en regels vastgelegd over de hoogte en plaats van wat je op je erf mag bouwen. Vaak moet hiervoor een bouwvergunning aangevraagd worden en de gemeente moet hiervoor dan toestemming geven.

Regels over erfafscheiding

Staat de schutting of heg tussen u en uw buren precies op de erfgrens? Dan bent u samen verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties aan de erfafscheiding. Staat de haag bijvoorbeeld helemaal op uw kant? Dan bent u verantwoordelijk hiervoor. Nog een aantal regels voor de erfafscheiding:

 • Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag niet hoger dan 2 meter zijn. Voor het huis is de maximale toegestane hoogte 1 meter. Dit kan per gemeente verschillen. Vraag eventueel op tijd een omgevingsvergunning aan. Een advocaat kan u helpen.
 • Het is niet toegestaan om een opening of raam te maken in de muur of schutting. De wet zegt dat u geen ramen of balkons mag hebben binnen 2 meter van de erfgrens, die uitkijken op de grond van uw buren. Op die manier waarborgt de wet uw privacy.
 • U mag wel zelf weten wat u met de gemeenschappelijke erfafscheiding aan uw kant doet. Zo mag u tot de helft van de schutting bijvoorbeeld bouten of schroeven aanbrengen of de haag aan uw kant snoeien. Let erop dat u geen beschadigingen veroorzaakt.

Staat alles wel goed?

Wilt u graag zeker weten dat de erfgrens klopt? Of heeft u het idee dat de buren een deel van uw grond hebben ingepikt? Dan kunt u dit heel gemakkelijk zelf uitzoeken met het volgende stappenplan:

 • Controleer bij het Kadaster de officiële erfgrens.
 • Check of er misschien sprake is van verjaring.
 • Bespreek de situatie met uw buren.
 • Roep de hulp van een mediator of advocaat in.
 • Kan het niet anders? Ga dan naar de (rijdende) rechter.

Is er sprake van verjaring?

Ook meester Visser heeft het zo nu en dan over verjaring. Als u bijvoorbeeld de erfafscheiding verplaatst en hierdoor grond van de buren gebruikt, dan mag u dit onder bepaalde voorwaarden houden. Controleer of het stuk grond onafgebroken in uw bezit heeft gehad. Na een verjaringstermijn van 10 jaar bent u eigenaar geworden en na 20 jaar mag u het stuk grond voor altijd blijven gebruiken. Het bezit van vorige eigenaren telt ook mee. Daardoor kunt u soms niet weten dat de erfgrens niet klopt. Dit situatie was dan immers al zo toen u er kwam wonen. U kon niet weten dat de situatie met de erfgrens anders was: dit wordt ook wel te goeder trouw genoemd. Uiteraard kunt u niet zomaar grond van uw buren afpakken. Bovenstaande geldt niet als buren tegen uw gebruik van hun grond protesteren. In dat geval moet de zaak worden onderzocht en komt er soms zelfs een rechter aan te pas.

En dat recht van overpad?

Dankzij de Rijdende Rechter kent heel Nederland de term ‘recht van overpad’. Dit heeft te maken met de erfgrens en is het recht dat u heeft om over (een deel van) de grond van iemand anders te lopen of te fietsen om bijvoorbeeld bij uw huis of ander eigendom te komen. Dit kan op 2 manieren. Zo kan de situatie al zo lang duren dat er een automatisch recht is ontstaan. Dit is na 10 jaar als het te goeder trouw gebeurt en anders 20 jaar. Een andere optie is door het recht van overpad in een akte bij de notaris te laten vastleggen. Zo is helder voor iedereen hoe het zit met de erfgrens en het recht van overpad.

Conclusie: wees lief voor elkaar

In de Rijdende Rechter zien we buren bij wie de zaak uit de hand is gelopen. Vaak is het al niet meer mogelijk om met elkaar te spreken en moet er een professionele mediator of rechter aan te pas komen om de erfgrens vast te stellen. En dat is jammer, want veel problemen kunnen voorkomen worden als we een beetje lief voor elkaar zijn en elkaar wat gunnen. Voor wie dat niet lukt is er voortaan de Rijdende Rechter op Nederland 1 en Mr. Frank Visser doet uitspraak op SBS6 om te bepalen waar de erfgrens ligt.

Rechten na ontslag op staande voet

Bekijk het overzicht

Heeft uw werkgever u op staande voet ontslagen, terwijl u het oneens bent met de reden voor dit besluit of zelfs niet weet waarom dit gebeurd is? Bent u juist zelf een werkgever die veel overlast ondervindt van een werknemer op uw werkvloer, maar weet u niet zo goed of u hem of haar op staande voet kunt ontslaan zonder de wet te overtreden? In ieder geval raden wij u aan om contact op te nemen met een deskundige advocaat. U doet er echter goed aan om eerst even het onderstaande overzicht te bekijken waarin u onder ander leest over de criteria voor een ontslag op staande voet, over het kantonrecht, en over uw recht op WW. Zo kunt u ook beter ingelicht naar de advocaat stappen en deze duidelijke en nauwkeurige vragen stellen.

Wat zijn de wettelijke voorwaarden?

U mag als werkgever in Nederland uw arbeiders niet zomaar op staande voet ontslaan. U ontzegt iemand dan namelijk per direct loonsbetaling en dit gaat tegen de wet in. Een dergelijke situatie vereist een zogenaamde dringende reden. Wanneer u niet snel genoeg handelt, verloopt uw recht dan ook omdat het niet langer als dringend wordt gezien. De wet bepaalt de voorwaarden die een direct ontslag rechtvaardigen en wij hebben voor u een aantal voorbeelden op een rijtje gezet. U mag een werknemer op staande voet ontslaan wanneer deze regelmatig dronken is, gewelddadig handelt, diefstal of een ander misdrijf tegen uw bedrijf begaat, ontucht op het werk pleegt, roekeloos gedrag vertoont dat eigendommen of mensenlevens in gevaar brengt, en hardnekkig weigert om redelijke opdrachten uit te voeren. De werknemer kan echter ook zelf op staande voet ontslag nemen, wat vaak gepaard gaat met het recht op vergoeding. Ook hieraan zitten allerlei voorwaarden. Voorbeelden zijn het weigeren van loonsbetaling of in stand houden van levensgevaarlijke situaties op de werkplaats.

Vecht een ontslag aan

Een werknemer kan dus per direct worden ontslagen volgens de bovengenoemde criteria. Wanneer er echter geen rechtsgeldige grond is voor het ontslag, kan de werknemer dit besluit aanvechten. Zo wordt misbruik van het systeem voorkomen. Een kantonrechter zal dan bepalen of het ontslag rechtsgeldig is of niet. Wanneer het niet rechtsgeldig blijkt te zijn, wordt het ontslag te niet gedaan, wordt de werknemer in functie hersteld en ontvangt hij wederom recht op loon. Een werkgever kan daarom ook een ontslag op staande voet ontslaan en direct naar de kantonrechter stappen wanneer hij een werknemer wilt ontslaan. Ook kan dit via het UWV WERKbedrijf. Het ontslag op staande voet is een erg grondige ingreep omdat het de werknemer het recht op WW ontzegt. Het is dus zeer waarschijnlijk dat een werknemer zo’n ontslag zal aanvechten. Een werkgever doet er dus verstandig aan om dit te vermijden tenzij hij een hele duidelijke reden daarvoor heeft.

Stel nauwkeurige vragen

Nu u de basisbeginselen kent van het ontslag op staande voet volgens het wetboek, kunt u ook beter te rade gaan bij een advocaat en deze gerichte vragen stellen.

cheap ugg 568605

The polarized sunglasses that are available today helps to protect the eyes from the harmful radiations of sun. Moreover,cheap ugg, there are some polarized sunglasses that can be used in nights too. Wearing such polarized designer sunglasses while driving in nights will avoid the glare from oncoming traffic and helps you to drive safely.

We have become fascinated by a particular editor of a French magazine. She is a woman of a certain age who wears sunglasses in the rain,cheap ugg, flirts with all of the young men in her posse and likes to curl her legs around each other as she sits waiting for a show to begin. We don’t know her but we’ve had the opportunity to chat up her driver,cheap ugg, and drivers can always tell you about someone’s worst behavior..

As for Tabata it’s a doozey. It’s basically highintensity intervals,cheap ugg, which I have been doing on the treadmill for some time now. But instead of walk/run,cheap ugg, it’s pushups and burpees and squats and jump rope and swing kicks and oh please make it stop. Someday those Gucci diaper bags are going to full of stinky milk from bottles that were left in too long or empty but not washed out quick enough sitting out in the heat and poopfilled dirty diapers (because anyone who would spend the money on a gucci diaper bag I’m guessing wouldn’t want to breastfeed or use cloth) and also the odd nasty drool or spitup rags and crusty crumbs of odd snacks. So funny. It would be a fitting metaphor for the mentality of someone who would make such a purchase,cheap ugg, really..

I very dissapointed and upset. What the point of quick service if you get your shoes back damaged. I rather wait a week and have a good job done. The most light and much less long lasting is lavatory water (eau de toilette). The material of necessary oils in it 38 %,cheap ugg, you have to use it every two to 3 hours. However it is ideal for summer time, workplace and other scenarios where a solid scent is not proper..

The opportunity for outsiders to agitate for change is also diminished by the company’s takeover defenses. The board’s classified structure makes it more difficult and lengthy for outside interests to gain control of a majority of the board. Additionally, the poison pill which makes unwanted takeover attempts particularly onerous on the acquirer was not approved by shareholders, and is not due to expire until 2017.

A discounted original cheap Gucci bag can be tested in its zipper,cheap ugg, check if it follows the uniqueness of the design,cheap ugg, check for snags and snippets of thread. Look for the Gucci tag leather design. Authentic Gucci handbags contain in its interior a cheap Gucci bag tag leather design with a clear serial number..Articles Connexes:

Handelsrecht

Handelsrecht

Bent u van plan om een nieuw bedrijf te starten of wilt u uw de naam van uw bedrijf veranderen, maar twijfelt u nog over uw merkenportefeuille , dan kan u daar heel makkelijk achterkomen. In Nederland zijn er Merkenbureaus die voor u een merkenscan kunnen laten uitvoeren. Merkenscans zijn er voor bedrijven in het MKB. Tegen een bepaalde prijs zorgt de merkenbureau ervoor dat u binnen no time geen twijfels meer heeft. Lees verder voor meer informatie over de service van een merkenbureau.

Analyses

Een merkenbureau kan er voor zorgen dat u snel zekerheid krijgt over uw merkenportefeuille. Een merkenscan houd in dat zij nagaan of de door u gebruikte namen wel overal beschermd. Wat niet de bedoeling is, is dat u een merkenscan bedoeld is om er achter te komen of een merk bijzonder is, maar ook niet om uit te zoeken of een merk naam nog beschikbaar is. Dit kan een merkenbureau natuurlijk ook voor u doen. Ze doen dan een uitgebreide analyse tegen een meerprijs.
Er zijn veel verschillende soorten rechten. Niet elk merkenbureau kan u adviseren over een bepaalde recht. Merkenbureau Jurimark bied een brede service aan als het gaat om de verschillende rechten. Hierbij kunt u denken aan merkrecht, handelsrecht, modelrecht, kopierecht, kwekersrecht etc.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie neemt u dan contact op met een merken bureau. Deze kan u informeren over de rechten en eventueel de mogelijkheden met u bespreken.

Ben je op zoek naar een geroutineerd echtscheidingsadvocaat?


Echtscheidingsadvocaat Tonk

Echtscheidingsadvocaat Marjolein Tonk is een echtscheidingsadvocaat gespecialiseerd in echtscheidingen en familierecht. Tonk Advocatuur en Mediation heeft zich compleet toegelegd op echtscheidingszaken, waarbij clienten begeleid worden naar het best mogelijke resultaat. Waar mogelijk wordt de focus gelegd op een gezamelijke oplossing. Maar als dit niet lukt, staat ons kantoor u uiteraard bij in eenzijdige kwesties waar wij alleen uw belangen behartigen.

Een unieke aanpak

Echtscheidingsadvocaat Tonk is bewust betrokken bij de clienten die ze begeleidt. Marjolein Tonk is altijd op zoek naar de ideale oplossing en als NMI registermediator is ze perfect in staat om bruggen te slaan. Er wordt de tijd genomen voor uw zaak en onze inzet is buitengewoon, zodat u precies weet waar u aan toe bent!

Echtscheiding informatieconsult voor maar 89,-

Door de jaren heen weten wij dat er heel veel vragen kunnen ontstaan over echtscheiding en alle bijbehorende consequenties. Daarom biedt echtscheiding advocaat Marjolein Tonk een informeel informatieconsult met echtscheiding advocaat Tonk voor maar € 89,-.

Speciale aandacht voor de kinderen bij echtscheidingsadvocaat Tonk

Echtscheidingsadvocaat Marjolein Tonk besteedt in haar aanpak speciale aandacht aan de kinderen. Door haar pedagogische geschiedenis weet zij de belangen van de kinderen bij een scheiding goed in te schatten.

Ik wil scheiden.. wat nu?

meestal verlopen de gemaakte afspraken tijdens een scheiding zonder problemen. Helaas is de werkelijkheid dat door verandering van omstandigheden, vooral op het gebied van omgang en alimentatie maar ook op het gebied van erkenning, gezamenlijk gezag en informatie- en consultatieplicht, in een later stadium nog al eens problemen ontstaan.

De stap om weer alles op te rakelen is groot en roept tegelijkertijd allerlei vragen op. Is het allemaal wel de moeite waard? Kan dat wel? Hoe moet ik het doen? Tonk advocatuur & mediation biedt een informatieconsult van 1 uur voor € 89,- waarin je vrijblijvend jouw vragen kunt stellen. Je krijgt advies en tips over de mogelijkheden en gezamenlijk kijken we naar jouw specifieke omstandigheden en wat je het beste kunt doen.

Advocaten inschakelen

Is een advocaat verplicht?

In Nederland is het verplicht om een advocaat in te schakelen bij bepaalde procedures bij het gerechtshof, de rechtbank en de Hoge Raad. Bij eenvoudigere en goedkopere zaken, mag u voor bepaalde zaken onder de 25.000 euro wel voor de rechter verschijnen zonder een advocaat. Dit houd in dat, wanneer u een zaak heeft onder de 25.000 uw eigen verdediging mag kiezen. Hierbij kunt u denken aan iemand die door rood licht heeft gereden.

Op de hoogte van uw rechten en plichten

Bij strafzaken waarbij iemand voor de rechter moet verschijnen, is het niet verplicht om u te laten bijstaan door een advocaat. Hierbij kunt u denken aan zaken als rijden onder invloed en beschuldigingen van diefstal. Hierbij kan iedereen zichzelf verdedigen. Maar in onze juridische samenleving is dit niet altijd voor de hand liggend, aangezien bepaalde zaken erge consequenties met zich kan meebrengen. Bijvoorbeeld een gevangenisstraf of een hoge boete. Een advocaat kan de situatie en de eventuele omstandigheden beter uitleggen aan de rechter. Deze weet namelijk precies wat uw rechten en plichten zijn.

Heeft u recht op subsidie?

Bent u opzoek naar een advocaat of advocatenkantoor en wilt u meer informatie. Neemt u dan contact op met het Juridisch loket. Deze kan u informeren en daarnaast voor u een advocaat inschakelen. Het juridisch loket zoekt voor u uit of u eventueel recht heeft op subsidie. Mocht u hiervoor in aanmerking komen dan betaalt u zelf een eenmalig bedrag. Dit is afhankelijk van uw inkomen.

Ontslagrecht versoepeling

De plannen van het kabinet voor de versoepeling van het ontslagrecht zijn ondoordacht en niet verstandig. Dat zeggen althans de arbeidsrecht advocaten die aan De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) zijn verbonden.

Afname ontslagbescherming

Vooral de afname van de bescherming bij ontslag in samenhang met de verlaagde WW is volgens de advocaten een te extreme maatregel. Ook de vergoeding die werknemers maximaal mee krijgen bij een ontslag en de positie van de rechter is volgens de advocaten te min.

Adviesfunctie voor het UWV

De plannen van het huidige kabinet worden door kantonrechters daarentegen voor een deel wel als positief ervaren. De versoepeling van het ontslagrecht is volgens de kantonrechters een stap in de juiste richting. Al zijn zij minder tevreden over de adviesfunctie van het UWV.

Ontslagprocedure

Nu is het nog zo dat een ontslagprocedure door een kantonrechter of door het UWV kan worden afgehandeld. Dit is een mogelijkheid die het kabinet wil aanpassen. Zo willen zij het UWV slechts een adviesfunctie gegeven, die niet als bindend kan worden bestempeld. De optie die voor ontslagen werknemers overblijft is om de stap naar de rechter te zetten, zodat de rechter kan uitspreken of er een ontslagvergoeding aan de orde is voor de ontslagen werknemer.© Copyright. All rights Reserved