Wijzigingen in het huurrecht

Een beter passend aanbod van huurwoningen

Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt is door de Eerste kamer goedgekeurd. Dit wetsvoorstel zal bijdragen aan een beter passend aanbod van huurwoningen voor zowel de sociale als vrije huursector. De aangenomen wet is gebaseerd op twee onderdelen. Het eerste onderdeel is de huursombenadering die de som maximeert van alle huurstijgingen van woningcorporaties. Dit is inclusief vrijkomende woningen gebaseerd op de gemiddelde inflatie plus 1%. Het andere onderdeel verruimt de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten op het gebied van huurrecht.

Wat betekent dit voor de huursom?

Het sociaal huurakkoord dat Aedes met de woonbond sloot, sluit aan bij de wettelijke maximering van de som van alle huurstijgingen van woningcorporaties. Op individueel niveau zijn jaarlijkse huurverhogingen tot maximaal inflatie plus 2,5% mogelijk. De gestelde maxima gelden ook voor particuliere verhuurders. Maar deze zijn dan niet gebonden aan de maxima die gesteld zijn bij de huursomstijging. Woningcorporaties tellen de verhoging van de huurprijs na een verhuizing mee in de berekening van de maximale huursomstijging. De hoop is dat de grote verschillen tussen bestaande en nieuwe contracten verkleind worden. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan een betere doorstroming.

Het kabinet stimuleert scheefwoners om door te stromen

Door scheefwoners te stimuleren om door te stromen, kunnen de mensen die niet veel huur kunnen betalen wonen in de woningen van scheefwoners. Inkomens die boven de toewijzingsgrens voor de sociale huur zitten krijgen een huurverhoging van inflatie plus 4%. Hiervan worden gepensioneerden en huishoudens van ten minste 4 bewoners uitgezonderd.

Meer mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten

Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt wordt uitgebreid door een wijziging in het Burgerlijk Wetboek. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. Zo wordt het ook makkelijker voor doelgroepen die nu lastig aan een woning kunnen komen om een woning te krijgen. Dit zal uiteindelijk bijdragen aan een efficiënter gebruik van de woningvoorraad.

De uitbreiding van het huurrecht

In het voorgaande huurrecht stonden alleen bepalingen voor ouderen, gehandicapten en studenten. Maar nu is het wetsvoorstel ook uitgebreid met contracten voor promovendi en grote gezinnen. Het wetsvoorstel sluit hiermee aan bij de initiatiefwet die een 5 jarig contract voor jongeren tussen de 18 en 27 regelt. Ook zal er een huurcontract van maximaal 2 jaar en huurcontract van maximaal 5 jaar komen voor onzelfstandige woonruimte. Er wordt verwacht dat deze nieuwe contractvorm het aanbod zal vergroten omdat aanstaande verhuurders sneller overgaan tot verhuur van woonruimte. Wij hopen dat door het schrijven van dit blog meer mensen de nieuwe regelingen in het huurrecht lezen. Hierdoor weet u als huurder en verhuurder precies waar u aan toe bent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *