5 (100%) 1 vote

Rechter trekt de erfgrens

Kwesties over de erfgrens zien we al jaar en dag bij de Rijdende Rechter op de Nederland 1. Van wie is die boom en wie moet ‘m snoeien? Van wie is dat stukje grond? Meester Frank Visser loste 20 jaar dit soort zaken op in zijn televisieprogramma. Dit jaar maakt hij de overstap naar SBS 6, waar hij een soortgelijk programma gaat presenteren. En ook daar zal hij ongetwijfeld met kwesties rond de erfgrens te maken krijgen. Maar hoe zit het eigenlijk met de erfgrens, verjaring en het recht van overpad? Wij frissen uw geheugen graag even op!

Wat is een erfgrens precies?

Zoals het woord al zegt geeft een erfgrens de grens van uw erf aan, bijvoorbeeld met die van de buren of van de gemeente. Sommigen kiezen voor een natuurlijk grens, zoals een haag of heg, maar het kan ook een schutting of hekwerk zijn. Op kaarten van het Kadaster ligt de erfgrens vast. Ook zijn er een aantal weten en regels vastgelegd over de hoogte en plaats van wat je op je erf mag bouwen. Vaak moet hiervoor een bouwvergunning aangevraagd worden en de gemeente moet hiervoor dan toestemming geven.

Regels over erfafscheiding

Staat de schutting of heg tussen u en uw buren precies op de erfgrens? Dan bent u samen verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties aan de erfafscheiding. Staat de haag bijvoorbeeld helemaal op uw kant? Dan bent u verantwoordelijk hiervoor. Nog een aantal regels voor de erfafscheiding:

  • Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag niet hoger dan 2 meter zijn. Voor het huis is de maximale toegestane hoogte 1 meter. Dit kan per gemeente verschillen. Vraag eventueel op tijd een omgevingsvergunning aan. Een advocaat kan u helpen.
  • Het is niet toegestaan om een opening of raam te maken in de muur of schutting. De wet zegt dat u geen ramen of balkons mag hebben binnen 2 meter van de erfgrens, die uitkijken op de grond van uw buren. Op die manier waarborgt de wet uw privacy.
  • U mag wel zelf weten wat u met de gemeenschappelijke erfafscheiding aan uw kant doet. Zo mag u tot de helft van de schutting bijvoorbeeld bouten of schroeven aanbrengen of de haag aan uw kant snoeien. Let erop dat u geen beschadigingen veroorzaakt.

Staat alles wel goed?

Wilt u graag zeker weten dat de erfgrens klopt? Of heeft u het idee dat de buren een deel van uw grond hebben ingepikt? Dan kunt u dit heel gemakkelijk zelf uitzoeken met het volgende stappenplan:

  • Controleer bij het Kadaster de officiële erfgrens.
  • Check of er misschien sprake is van verjaring.
  • Bespreek de situatie met uw buren.
  • Roep de hulp van een mediator of advocaat in.
  • Kan het niet anders? Ga dan naar de (rijdende) rechter.

Is er sprake van verjaring?

Ook meester Visser heeft het zo nu en dan over verjaring. Als u bijvoorbeeld de erfafscheiding verplaatst en hierdoor grond van de buren gebruikt, dan mag u dit onder bepaalde voorwaarden houden. Controleer of het stuk grond onafgebroken in uw bezit heeft gehad. Na een verjaringstermijn van 10 jaar bent u eigenaar geworden en na 20 jaar mag u het stuk grond voor altijd blijven gebruiken. Het bezit van vorige eigenaren telt ook mee. Daardoor kunt u soms niet weten dat de erfgrens niet klopt. Dit situatie was dan immers al zo toen u er kwam wonen. U kon niet weten dat de situatie met de erfgrens anders was: dit wordt ook wel te goeder trouw genoemd. Uiteraard kunt u niet zomaar grond van uw buren afpakken. Bovenstaande geldt niet als buren tegen uw gebruik van hun grond protesteren. In dat geval moet de zaak worden onderzocht en komt er soms zelfs een rechter aan te pas.

En dat recht van overpad?

Dankzij de Rijdende Rechter kent heel Nederland de term ‘recht van overpad’. Dit heeft te maken met de erfgrens en is het recht dat u heeft om over (een deel van) de grond van iemand anders te lopen of te fietsen om bijvoorbeeld bij uw huis of ander eigendom te komen. Dit kan op 2 manieren. Zo kan de situatie al zo lang duren dat er een automatisch recht is ontstaan. Dit is na 10 jaar als het te goeder trouw gebeurt en anders 20 jaar. Een andere optie is door het recht van overpad in een akte bij de notaris te laten vastleggen. Zo is helder voor iedereen hoe het zit met de erfgrens en het recht van overpad.

Conclusie: wees lief voor elkaar

In de Rijdende Rechter zien we buren bij wie de zaak uit de hand is gelopen. Vaak is het al niet meer mogelijk om met elkaar te spreken en moet er een professionele mediator of rechter aan te pas komen om de erfgrens vast te stellen. En dat is jammer, want veel problemen kunnen voorkomen worden als we een beetje lief voor elkaar zijn en elkaar wat gunnen. Voor wie dat niet lukt is er voortaan de Rijdende Rechter op Nederland 1 en Mr. Frank Visser doet uitspraak op SBS6 om te bepalen waar de erfgrens ligt.