Rate this post

Zorg dat u goed voorbereid bent

Werkt u in een omgeving met zware machines, of loopt u in het algemeen veel gevaar tijdens uw werk? U bent veel onderweg, waardoor u bij een ongeluk betrokken kunt raken, of u werkt veel op hoogte. Er zijn veel werksituaties denkbaar waarbij u letsel kunt oplopen. In de meeste gevallen loopt het met een sisser af. Maar er bestaat ook een kans dat u blijvend letsel oploopt. Wat dan? Wie is er aansprakelijk bij een bedrijfsongeval? Daarop geven we hieronder een antwoord.

Ongeluk is snel gebeurd

Een ongeluk is snel gebeurd. U bent er nooit op voorbereid. Daarom heet het ook een ongeluk. Krijgt u een ongeluk in de privésfeer? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. Ook wat betreft de verzekering. Maar krijgt u een ongeluk tijdens uw werk? Wie is er dan aansprakelijk. En wat als u daarbij (blijvend) letsel oploopt. Is uw werkgever hiervoor verzekerd en wat staat daarover in uw secundaire arbeidsvoorwaarden?

Is uw werkgever voorbereid op een bedrijfsongeval?

Na een bedrijfsongeval is het belangrijk dat zorgvuldig wordt gekeken of uw werkgever zijn plichten is nagekomen. Uw werkgever heeft een zorgplicht door te zorgen voor een veilige werkomgeving, voor verantwoorde materialen en heldere (werk)instructies. Als dat het geval is, is het aan u om aan te tonen dat het bedrijfsongeval niet het gevolg is van uw gedrag op de werkvloer. Ging u misschien roekeloos te werk?

Aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Bij een zwaar bedrijfsongeval dient uw werkgever altijd melding te doen bij de Inspectie SZW. Denk aan een bedrijfsongeval waarbij sprake is van blindheid, een burn-out, amputatie, chronische fysieke klachten en traumatische of psychische klachten. De inspectie stelt een onafhankelijk onderzoek in naar het bedrijfsongeval en maakt een analyse. De werkgever is verplicht om aan dit onderzoek mee te werken.

Schadevergoeding of smartengeld bij bedrijfsongeval

Heeft u letsel opgelopen bij een bedrijfsongeval? Dan is het altijd raadzaam om te informeren wat een letselschadeadvocaat voor u kan doen. Een letselschadeadvocaat onderhandelt bij een arbeidsongeval met uw werkgever over een eventuele schadevergoeding, smartengeld of een voorschot. Ook kan hij of zij verder stappen ondernemen om voor u het leed na het ongeval zoveel mogelijk te verzachten. Hij weet namelijk exact wat wel en niet onder de werkgeversaansprakelijkheid valt.

Heeft u interesse in meer juridische kwesties? Lees hier de overige juridische blogs van Center Points.