Categorieën

3 ondernemersvragen over werken in corona tijd

De meest gestelde vragen door ondernemend Nederland

De coronacrisis houdt Nederland al een flinke tijd in zijn greep. Dit brengt voor veel Nederlanders op zakelijk vlak een heleboel onzekerheden met zich mee. Centerpoints beantwoordt daarom de meest gestelde vragen.

Mijn medewerker zit met ziekteverschijnselen in isolatie. Moet ik dan het loon doorbetalen?

In deze situatie gelden dezelfde regels als wanneer uw medewerker normaal gesproken ziek zou zijn. Gaat het om een overeenkomst met uitzendbeding? Dan heeft u als werkgever een aanvullingsverplichting op de uitkering van de ziektewet. Bij andere overeenkomsten geldt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Moet ik mijn medewerker doorbetalen als deze op last van de overheid in quarantaine zit, maar niet ziek is?

Er zijn een aantal situaties waarin het kan voorkomen dat een van uw medewerkers door de overheid dringend wordt geadviseerd om in quarantaine te gaan zonder dat zij ziekteverschijnselen hebben. Dit kan bijvoorbeeld worden gevraagd wanneer iemand in het buitenland in een hoog-risicogebied heeft verbleven of wanneer iemand met een besmette persoon in aanraking is geweest. In deze situatie heeft uw werknemer in principe recht op loondoorbetaling. Hier moet bij worden vermeld dat op juridisch gebied nog veel discussie is over dit onderwerp. In principe wordt de volgende regel aangehouden: een werknemer houdt recht op loon, ook als hij niet aan het werk is, behalve als dit wordt veroorzaakt door iets wat onder zijn eigen rekening valt.

Kan een medewerker afdwingen om thuis te mogen werken?

Bij wet is vastgelegd dat de werknemers het werk in principe moeten uitvoeren op de standplaats, oftewel de afgesproken werkplek. Medewerkers kunnen dus niet zomaar afdwingen dat ze thuis mogen werken. Er bestaat echter wel een wettelijke regeling thuiswerken waar medewerkers zich op kunnen beroepen. Hierin staat het volgende:

  • De medewerker kan een schriftelijke aanvraag indienen om de arbeidsplaats te wijzigen. Dit dient minstens twee maanden voor de ingangsdatum van deze wijziging te worden ingediend
  • De werkgever is verplicht om het verzoek in overweging te te nemen en om in overleg te gaan met de medewerker
  • De werkgever dient schriftelijk te reageren op het verzoek
  • De werknemer kan eenmaal per jaar een thuiswerk verzoek indienen

Wat u moet weten over nulurencontracten

Do’s en don’ts van een nulurencontract

Wat is een nulurencontract? En waar moet u op letten als u een werknemer een nulurencontract wilt aanbieden? Wij hebben hieronder een aantal aandachtspunten voor u op een rijtje gezet. Een nulurencontract is een flexibel contract waarin u geen afspraken met uw werknemer maakt over het aantal uren dat hij of zij werkt. Dat is een goed en uiterst flexibel idee. Maar er gelden voor een dergelijk contract wel een aantal spelregels die we hier graag met u delen. Teveel gedoe voor u? Overweeg dan een overstap naar een payrollbedrijf.

1. Na een half jaar recht op vaste uren

Geeft u een (nieuwe) werknemer een nulurencontract? Dat is een prima idee. Het biedt u veel flexibiliteit. Maar dat voordeel geldt slechts voor de periode van een half jaar. Houd er dus rekening mee dat u uw flexibele werknemer na een half jaar meer vastigheid moet bieden door hem of haar een vast aantal uren te geven en die uren ook te betalen. Het gaat hierbij om het gemiddelde aantal uren dat de werknemer in drie maanden bij u gewerkt heeft.

2. Drie werkuren betalen per oproep

Een nulurencontract houdt niet in dat u nul uren hoeft uit te betalen. Als u een werknemer oproept om te komen werken, bent u verplicht om hem of haar voor minimaal drie uren uit te betalen. Ook als er slechts maar een uur werk verricht is.

3. Verplicht doorbetalen bij ziekte en verlof

Ziekte of verlof van uw werknemer met een nulurencontract? In geval van ziekte bent u verplicht minimaal 70% van het gemiddelde loon over de ingeroosterde uren uit te betalen. Is dit bedrag lager dan het minimumloon? Dan moet u het minimumloon uitbetalen. En niet te vergeten: uw medewerker heeft ook recht op een vakantietoeslag van 8% van het brutosalaris en een bepaald aantal vakantiedagen.

5. Nulurencontract beëindigen

U kunt een nulurencontract niet op elk willekeurig moment beëindigen. U heeft namelijk een arbeidsovereenkomst afgesloten met uw werknemer. U bent daar dan ook aan gebonden. Wanneer kunt u een nulurencontract dan wel beëindigen? Dat kan alleen als het contract volgens de ontslagregels is opgezegd of van rechtswege afloopt.

Geen zorgen meer over personeelszaken? Maak gebruik van payroll

Zoals u kunt lezen, is een nulurencontract niet geheel zonder verplichtingen. Bovendien is deze oplossing slechts van tijdelijke aard. Houd hier dus rekening mee als u een werknemer een nulurencontract aanbiedt. Vindt u alle regels rondom het aannemen en inhuren van personeel ingewikkeld of lastig? Kost het u teveel tijd en concentreert u zich liever op het ondernemerschap en de groei van uw onderneming? Dan kunt u overwegen om uw personeelszaken uit te besteden en gebruik te maken van payroll. De zorg voor arbeidscontracten ligt dan niet meer bij u. Het payrollbedrijf neemt dit dan geheel van u over. Dat is dus een grote zorg minder!

Payroll: wat besteedt u nu precies uit?

Waarom payrollen?

Stel, u heeft een groeiend eigen bedrijf. U als eigenaar krijgt dan te maken met oplopende administratieve werkzaamheden. Vervelend, want u zou zich liever concentreren op uw kernactiviteiten. Ongetwijfeld heeft u de term payroll voorbij horen komen waarbij u wellicht dacht: ‘Ach, die administratie omtrent het personeel en zo, dat kan ik er zelf nog wel even bij doen’. Echter blijkt dat veel ondernemers zich hier toch wel op verkijken. Bij personeelsadministratie komt zeer veel specialistische kennis kijken en die kennis moet nog worden bijgehouden ook. Hieraan besteden bedrijfseigenaren uiteindelijk nodeloos veel tijd en door een gebrek aan kennis worden bepaalde regels en wetten soms overtreden. Hieronder volgen enkele zaken waarmee sommige ondernemers de fout in gaan én waarom het dus verstandig is samen te werken met een betrouwbaar payrollbedrijf.

CAO-problematiek

Er is een goede kans dat uw bedrijf te maken heeft met een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). U kent vast wel een aantal van de belangrijkste afspraken die in deze CAO staan. Het punt is echter dat uw organisatie zich dient te houden aan álle geldende afspraken uit deze overeenkomst. Hier komt nog bij dat CAO’s voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn. Bent u echt op de hoogte van alle regeltjes en afspraken uit de in uw bedrijfstak geldende CAO en hanteert u deze nauwkeurig? Zo niet, dan zal er vroeg of laat een medewerker zijn die dit ontdekt. Een goed payrollbureau bezit echter deze specialistische CAO-kennis, volgt de wijzigingen op de voet en ontzorgt u hierin volledig.

Salarisadministratie

Een bekend misverstand is dat salarisadministratie simpelweg het invullen van loonstroken bevat, en vervolgens het overmaken van het loon. Dit is te simplistisch gedacht, vooral bij een groeiend personeelsbestand. Wat te denken het (op tijd) versturen van jaaropgaven en het telkens correct afdragen van sociale premies? En heeft u aanvullende afspraken met uw personeel over bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen, pensioenopbouw of inhouding voor de personeelsvereniging? Een payrollbedrijf neemt u ook deze taken uit handen.

Langdurig ziekteverzuim

Voor elke partij een uiterst nare situatie: een medewerk(st)er die langdurig ziek is. Los van het fysieke en mentale leed bij de betrokkene, levert dit u een extra kostenpost én dossier op. Dit dossier heeft u in ieder geval niet als u een partnerschap heeft met een payrollorganisatie. Het betreffende personeelslid is dan immers juridisch gezien in dienst bij de payroller. Aan welke wetten moet worden voldaan in zo’n situatie, daar hoeft u zich dan niet mee bezig te houden. Evenmin hoeft u zich te bekommeren om het te volgen terugkeertraject.

Payroll: een situatie die alleen winnaars kent

De kern van dit verhaal luidt dat u als ondernemer niet moet onderschatten wat personeelsadministratie aan werkhoeveelheid inhoudt. Afgevraagd mag worden of u dit als eigenaar wel zelf moet willen doen. Anderzijds krijgt u vroeg of laat problemen wanneer u zich niet volledig aan de wetten houdt. Iets dat u sowieso niet wenst. Voorkom dit door met een bewezen payrollbedrijf in zee te gaan.

Eigenaar van een uitzendbureau? Kies dan voor payroll als backoffice

Waarom u met payroll als backoffice meer uit uw uitzendbureau haalt

Bent u eigenaar van een uitzendbureau? Dan heeft u ongetwijfeld veel administratieve werkzaamheden. Heeft u stiekem de plannen om uit te breiden, maar heeft u te weinig financiële middelen om een grote investering te doen of simpelweg te weinig tijd? Dan biedt een samenwerking met een payrollbedrijf misschien wel uitkomst voor u. In dit blog bespreken we alle voordelen van payroll als backoffice voor uw uitzendbureau.

Focus u weer op uw core business met payroll

Wanneer u een payrollbedrijf uw backoffice laat verzorgen, krijgt u weer meer tijd voor uw core business: uw uitzendbureau zelf. Een payrollbedrijf ontzorgt u volledig van uw administratieve verantwoordelijkheden. Wanneer u bijvoorbeeld kiest voor gecertificeerde payrolling backoffice services van een payrollbedrijf, wordt u volledig ontzorgt van uw administratieve verantwoordelijkheden. Daarnaast is uitbreiden makkelijker met payroll als backoffice. Doordat het payrollbedrijf zich focust op de administratie en bijvoorbeeld het debiteurenbeheer, kunt u makkelijker uitbreiden.

De voordelen van payroll voor een uitzendbureau

Bij veel payrollbedrijven die de backoffice van uitzendbureaus verzorgen, geldt geen doorbetalingsverplichting. Deze payrollbedrijven focussen zich op de core business met payroll backoffice: de werkzaamheden worden onder uw eigen bedrijfsnaam en bedrijfslogo uitgevoerd. Hierdoor hoeft u zich enkel bezig te houden met uw onderneming en de kernactiviteiten. Juridische en administratieve werkzaamheden worden u volledig uit handen genomen! Daarnaast hebben veel payrollbureaus een helpdesk, waarbij u met al uw vragen terecht kunt. Hierdoor hoeft u nooit bang te zijn dat er geen tweezijdig verkeer over bepaalde onderwerpen gerealiseerd kan worden.

Payroll als backoffice: de mogelijkheden zijn eindeloos

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw uitzendbureau? Payrollbedrijven kunnen u onder andere helpen door middel van gedeeltelijke of gehele boekhouding, administratieve ondersteuning, de automatisering van bepaalde processen of bijvoorbeeld bij de inkoop van bepaalde benodigdheden voor uw uitzendbureau. Omdat het payrollbedrijf uw backoffice verzorgt, zal het bedrijf vrij onzichtbaar zijn. Toch zal de ondersteuning van het payrollbedrijf wel doorschemeren in de kwaliteit die uw uitzendbureau uitstraalt.

Zorg dat u het juiste bureau kiest voor uw payroll

Wel is het van groot belang dat u het payrollbedrijf dat u kiest goed vertrouwt. Daarnaast is het niet raar om het bedrijf op te bellen en te vragen naar hun ervaringen met uitzendbureaus. Meestal merkt u meteen of het bedrijf veel over uitzendbureaus afweet en kunt u ook peilen of er een klik is. Ook kunt u vaak bij veel payrollbedrijven langsgaan voor een vrijblijvend gesprek. Wij wensen u veel succes met uw uitzendbureau en wellicht met de toekomstige samenwerking met een payrollbedrijf voor uw backoffice!

Freelance payroll; handig of niet

Overweeg jij voor jezelf te starten, dan is freelance payroll wellicht een goede start voor je. Met freelance payroll kan je beschikken over de lusten van het vrije ondernemerschap en de lasten uitbesteden aan een payrollbureau.

Hoe werkt freelance payroll?

Met freelance payroll kom je in dienst bij het payrollbedrijf van jouw keuze. Je krijgt je nettoloon van hen en zij dragen de belasting af. Het payrollbureau factureert jouw opdrachtgever en zorgt ervoor dat hij betaalt. Zo loop je geen enkel risico.

Wat doet het payrollbureau?

Het payrollbureau kan ervoor zorgen dat jouw opdrachtgever je urenbrief accordeert, meestal online. Zij maken een factuur aan en zorgen dat de opdrachtgever betaalt. Het risico op wanbetaling kunnen zij verzekeren. Zij maken voor jou een loonstrook op en verzorgen jouw netto uitbetaling. Zij dragen de belastingen af en de sociale premies. Daar ben je dus ook voor verzekerd. Word je ziek of werkeloos dan ontvang dus gewoon je sociale uitkering.

Zijn er ook nadelen aan freelance payroll?

Je betaalt het payrollbureau wel voor hun services. Vaak is dat 6-10%. Daarnaast houd je natuurlijk netto minder over van het bedrag dat je opdrachtgever betaalt omdat sociale premies worden afgedragen. Daarnaast kom je niet in aanmerking voor aantrekkelijke fiscale kortingen zoals de startersaftrek.

Wat moet je doen

Laat je in elk geval goed voorlichten en vraag eens wat offertes op. Via deze website kun je dat doen, gratis en voor niets. Je zult merken dat de tarieven aardig uiteenlopen en dat je snel veel te weten komt over de voor en nadelen van payrolling.© Copyright. All rights Reserved