Payroll: wat besteedt u nu precies uit?

Waarom payrollen?

Stel, u heeft een groeiend eigen bedrijf. U als eigenaar krijgt dan te maken met oplopende administratieve werkzaamheden. Vervelend, want u zou zich liever concentreren op uw kernactiviteiten. Ongetwijfeld heeft u de term payroll voorbij horen komen waarbij u wellicht dacht: ‘Ach, die administratie omtrent het personeel en zo, dat kan ik er zelf nog wel even bij doen’. Echter blijkt dat veel ondernemers zich hier toch wel op verkijken. Bij personeelsadministratie komt zeer veel specialistische kennis kijken en die kennis moet nog worden bijgehouden ook. Hieraan besteden bedrijfseigenaren uiteindelijk nodeloos veel tijd en door een gebrek aan kennis worden bepaalde regels en wetten soms overtreden. Hieronder volgen enkele zaken waarmee sommige ondernemers de fout in gaan én waarom het dus verstandig is samen te werken met een betrouwbaar payrollbedrijf.

CAO-problematiek

Er is een goede kans dat uw bedrijf te maken heeft met een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). U kent vast wel een aantal van de belangrijkste afspraken die in deze CAO staan. Het punt is echter dat uw organisatie zich dient te houden aan álle geldende afspraken uit deze overeenkomst. Hier komt nog bij dat CAO’s voortdurend aan veranderingen onderhevig zijn. Bent u echt op de hoogte van alle regeltjes en afspraken uit de in uw bedrijfstak geldende CAO en hanteert u deze nauwkeurig? Zo niet, dan zal er vroeg of laat een medewerker zijn die dit ontdekt. Een goed payrollbureau bezit echter deze specialistische CAO-kennis, volgt de wijzigingen op de voet en ontzorgt u hierin volledig.

Salarisadministratie

Een bekend misverstand is dat salarisadministratie simpelweg het invullen van loonstroken bevat, en vervolgens het overmaken van het loon. Dit is te simplistisch gedacht, vooral bij een groeiend personeelsbestand. Wat te denken het (op tijd) versturen van jaaropgaven en het telkens correct afdragen van sociale premies? En heeft u aanvullende afspraken met uw personeel over bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen, pensioenopbouw of inhouding voor de personeelsvereniging? Een payrollbedrijf neemt u ook deze taken uit handen.

Langdurig ziekteverzuim

Voor elke partij een uiterst nare situatie: een medewerk(st)er die langdurig ziek is. Los van het fysieke en mentale leed bij de betrokkene, levert dit u een extra kostenpost én dossier op. Dit dossier heeft u in ieder geval niet als u een partnerschap heeft met een payrollorganisatie. Het betreffende personeelslid is dan immers juridisch gezien in dienst bij de payroller. Aan welke wetten moet worden voldaan in zo’n situatie, daar hoeft u zich dan niet mee bezig te houden. Evenmin hoeft u zich te bekommeren om het te volgen terugkeertraject.

Payroll: een situatie die alleen winnaars kent

De kern van dit verhaal luidt dat u als ondernemer niet moet onderschatten wat personeelsadministratie aan werkhoeveelheid inhoudt. Afgevraagd mag worden of u dit als eigenaar wel zelf moet willen doen. Anderzijds krijgt u vroeg of laat problemen wanneer u zich niet volledig aan de wetten houdt. Iets dat u sowieso niet wenst. Voorkom dit door met een bewezen payrollbedrijf in zee te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *