5 (100%) 3 votes

De meest gestelde vragen door ondernemend Nederland

De coronacrisis houdt Nederland al een flinke tijd in zijn greep. Dit brengt voor veel Nederlanders op zakelijk vlak een heleboel onzekerheden met zich mee. Centerpoints beantwoordt daarom de meest gestelde vragen.

Mijn medewerker zit met ziekteverschijnselen in isolatie. Moet ik dan het loon doorbetalen?

In deze situatie gelden dezelfde regels als wanneer uw medewerker normaal gesproken ziek zou zijn. Gaat het om een overeenkomst met uitzendbeding? Dan heeft u als werkgever een aanvullingsverplichting op de uitkering van de ziektewet. Bij andere overeenkomsten geldt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Moet ik mijn medewerker doorbetalen als deze op last van de overheid in quarantaine zit, maar niet ziek is?

Er zijn een aantal situaties waarin het kan voorkomen dat een van uw medewerkers door de overheid dringend wordt geadviseerd om in quarantaine te gaan zonder dat zij ziekteverschijnselen hebben. Dit kan bijvoorbeeld worden gevraagd wanneer iemand in het buitenland in een hoog-risicogebied heeft verbleven of wanneer iemand met een besmette persoon in aanraking is geweest. In deze situatie heeft uw werknemer in principe recht op loondoorbetaling. Hier moet bij worden vermeld dat op juridisch gebied nog veel discussie is over dit onderwerp. In principe wordt de volgende regel aangehouden: een werknemer houdt recht op loon, ook als hij niet aan het werk is, behalve als dit wordt veroorzaakt door iets wat onder zijn eigen rekening valt.

Kan een medewerker afdwingen om thuis te mogen werken?

Bij wet is vastgelegd dat de werknemers het werk in principe moeten uitvoeren op de standplaats, oftewel de afgesproken werkplek. Medewerkers kunnen dus niet zomaar afdwingen dat ze thuis mogen werken. Er bestaat echter wel een wettelijke regeling thuiswerken waar medewerkers zich op kunnen beroepen. Hierin staat het volgende:

  • De medewerker kan een schriftelijke aanvraag indienen om de arbeidsplaats te wijzigen. Dit dient minstens twee maanden voor de ingangsdatum van deze wijziging te worden ingediend
  • De werkgever is verplicht om het verzoek in overweging te te nemen en om in overleg te gaan met de medewerker
  • De werkgever dient schriftelijk te reageren op het verzoek
  • De werknemer kan eenmaal per jaar een thuiswerk verzoek indienen