Het installeren van zonnepanelen door een installateur werkt aanstekelijk op buurtbewoners. Zo blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de New York University en Yale University. Zodra een buurtbewoner een zonnepaneel op het dak laat installeren, zult u eerder geneigd zijn om deze ook aan te schaffen. De kans neemt op dat moment toe met meer dan 50%. Hoofdzakelijk mannelijke, blanke mensen tussen de 45 en 65 jaar en mensen uit grotere huishoudens, zouden volgens het onderzoek gemotiveerder zijn om een zonnepaneel te laten installeren, zodra ze merken dat buurt bewoners dit doen.

Afgaan op het enthousiasme van uw buren

Het effect dat optreedt, komt volgens een onderzoeker, doordat mensen geneigd zijn om in te gaan op het enthousiasme van een buurtbewoner. Wanneer een buurtbewoner enthousiast vertelt wat deze bespaart na de installatie van een zonnepaneel, zal men niet achter willen lopen en ook tot aanschaf overgaan.

Populariteit zonnepanelen in Nederland

Vergeleken met Duitsland en België loopt ons land echter wel achter op het gebied van de populariteit van zonnepanelen. Desondanks is het aantal zonnepaneelinstallaties dit jaar wel verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder. Al zorgen zonnepanelen nog slechts voor een tiende procent van het totale stroomgebruik van heel Nederland.

Aanstekelijk effect creëren

Wilt u een zonnepaneel laten installeren en een aanstekelijk effect creëren voor uw buren? Dan kunt u een deskundige installateur inschakelen om u te adviseren over een volledige installatie in Apeldoorn of omgeving.