Connected cars

Taxi-ondernemers kunnen inzicht krijgen in het brandstofverbruik door de data van connected cars. Daarnaast geeft deze data ook inzicht over het rijgedrag en de technische staat van het wagenpark. Maar ook kan deze data helpen met een eventuele overstap naar elektrische taxi’s. Er zijn echter meerdere trends in de mobiliteitssector waar de verschillende taxi-ondernemers rekening mee moeten houden de komende jaren. Daarnaast maken steeds meer mensen gebruik van verschillende type vervoer. Dit betekent dat zij het gebruik van het openbaar vervoer combineren met het gebruik van een taxi. Dit is dan ook waar taxi-ondernemers op in moeten spelen.

Duurzaamheid binnen de taxibranche

Mensen worden steeds maatschappelijk bewuster. 20 procent van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door transport. Binnen de taxibranche groeit dan ook de bewustwording om hier wat aan te doen. Daarnaast dient de taxibranche rekening te houden met de opkomst van zelfrijdende auto’s. Er zijn ook taxi-ondernemers die inspelen op de trend van connected cars. Deze ondernemers springen met hun duurzaamheidsprogramma in op deze trend. Er is de afgelopen jaren veel data verzameld om voertuigen van verschillende taxibedrijven te vergelijken. Bij ongeveer tien taxibedrijven met ongeveer zo’n vijfhonderd voertuigen werd data geanalyseerd over het rijgedrag. En ook werd deze vergeleken met de gegevens van verzekeringsmaatschappijen.

De afwijkingen in rijgedrag

Uit de data is de afwijking gemeten in het rijgedrag van chauffeurs. Hierbij kunt u denken aan te hard rijden of optrekken, een te hoog toerental, snel door de bocht rijden, onnodig stationair rijden en te hard remmen. Uit de gegevens van het energieverbruik blijkt dat taxichauffeurs die zuinig rijden en die niet zuinig rijden ongeveer tussen de 10 en 25 procent ligt. Door bepaalde richtlijnen te volgen, wisten taxi-ondernemers een besparing van 7 procent in het energieverbruik te realiseren. Door deze technologie wordt het mogelijk om inzichtelijk te maken welke taxichauffeurs brandstof besparen en welke niet. Hierdoor wordt het mogelijk om chauffeurs die een hoog verbruik hebben, feedback te geven.

De toekomst is elektrisch

We zien in het straatbeeld steeds meer elektrische auto’s. Dit is een trend die in de toekomst alleen maar groter wordt. Dus ook zullen er steeds meer elektrische taxi’s komen. Er zijn steeds meer mensen die van duurzaam vervoer gebruik willen maken. Het is dan ook voor de taxibranche aan te raden om op deze trend in te spelen. U vraagt zich vast en zeker af of er al taxibedrijven zijn die elektrisch rijden. Wij gingen op onderzoek uit en vonden Gre-Go. Dit taxibedrijf rijdt volledig elektrisch met taxi’s van het merk Tesla. Zij maken daarnaast ook volledig gebruik van groene stroom. Zo ziet u maar weer, er zijn veel verschillende ontwikkelingen in duurzaamheid, zo ook in de taxibranche.