Buitengerechtelijke kosten gemaakt?

Als u kosten gemaakt heeft voor een incasso

Heeft u als schuldeiser incassokosten gemaakt om een vordering betaald te krijgen? Dan mag u deze, onder bepaalde voorwaarden, in rekening brengen. Het gaat dan om de kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure gemaakt zijn. Denk aan:

  • Bureaukosten
  • Incassokosten
  • Aanmaankosten
  • Personeelskosten
  • Administratiekosten

Al deze kosten vallen onder de noemer buitengerechtelijke incassokosten. Lees in dit blog hoe u uw kosten voor een incasso (door een incassobureau) in rekening kunt (laten) brengen.

Dit is er volgens de wet bepaald

Sinds 1 juli 2012 is de wet ‘normering buitengerechtelijke incassokosten’ (WIK) in werking getreden. Deze wet stelt dat kosten die voor een incasso worden gemaakt, in rekening mogen worden gebracht op het moment dat facturen niet worden betaald. Deze kosten moet de debiteur van het betreffende incasso voldoen. Is de schuldeiser niet BTW-plichtig? Dan moet de debiteur tevens de BTW hierover betalen. Wanneer de schuldeiser wel BTW-plichtig is, ook bij een BTW-tarief van 6%, kan de aan het incassobureau verschuldigde BTW worden verrekend. Over de gemaakte incassokosten mag geen rente worden berekend, tenzij dit expliciet is bedongen. In dat geval mag rente in rekening worden gebracht vanaf de dag waarop de schuldeiser de incassokosten daadwerkelijk heeft betaald.

Hoeveel aan incassokosten mag in rekening gebracht worden?

Er is niets standaard vastgelegd over een maximale hoogte van buitengerechtelijke kosten voor een incasso. U kunt dit wel in een overeenkomst dan wel algemene voorwaarden vastleggen. De buitengerechtelijke incassokosten worden dan bijvoorbeeld gesteld op een vast bedrag of een bepaald percentage. Wordt in uw overeenkomst/algemene voorwaarden niets genoemd over de hoogte van de incassokosten? Dan nog kunt u als schuldeiser incassokosten in rekening brengen. Het staat namelijk in de wet dat schuldeisers redelijke incassokosten in rekening mogen brengen. Behoeft u graag wat professioneel advies en begeleiding over deze zaken? Laat u dan ondersteunen door een ervaren incassobureau.

Laat uw buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen

Heeft u als schuldeiser, alvorens de gerechtelijke procedure, kosten gemaakt voor een incasso? Dan kunt u deze in rekening brengen. Weet u niet precies hoe u dit volgens de correcte wijze moet doen? Schakel dan een ervaren incassobureau in. Zij bieden u passend advies. Ga op zoek naar een bewezen incassobureau en laat hen al uw kosten bij de juiste partij in rekening brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *