Pensioen niet gerepareerd

Het pensioen van miljoenen Nederlanders zal per 1 april 2013 worden gekort. Het korten van het pensioen staat in de wet omschreven en dient als laatste redmiddel voor fondsen om het pensioen op peil te houden. Opvallend is dat in de wet niets wordt omschreven over de compensatie van het pensioen mocht het weer beter gaan. Het is dus maar zeer de vraag of en hoe het pensioen wordt gerepareerd, mocht het weer beter gaan.

Pensioen lager
Het pensioen van in totaal 5,6 miljoen Nederlanders wordt per 1 april lager. De korting van het pensioen kan tot het wettelijk vastgestelde maximale percentage van 7 procent oplopen. Deze korting geldt alleen voor het pensioen dat via de werkgever is opgebouwd. Het pensioen dat via de staat door middel van de AOW is geregeld valt hier buiten. Het is een misverstaand dat de korting van het pensioen alleen die mensen treft die al met pensioen zijn. Ook het pensioen van de huidige werkende generatie wordt gekort. Er blijft veel onduidelijkheid hoe het pensioen wordt gerepareerd.

Pensioen repareren
Het pensioen wordt verlaagd door meerdere oorzaken. De belangrijkste oorzaak voor het lagere pensioen is de lage rente. De lage rente zorgt ervoor dat de verplichtingen voor het pensioen hoger zijn, dan het totaal vermogen dat is opgebouwd voor het pensioen. In de wet is opgenomen dat fondsen het pensioen moeten kunnen verlagen om niet verder in de problemen te raken. In de wet is echter niet opgenomen welke verplichtingen de fondsen hebben om het pensioen te reparen mocht de rente zich weer op een hoger niveau bevinden.

Pensioen verwachting
Of het pensioen kan worden gerepareerd is nog maar zeer de vraag. De korting van het pensioen dit jaar is niet eenmalig. Ook voor 2014 wordt een korting van het pensioen voorzien. Over de voorwaarden om deze korting van het pensioen weer ongedaan te maken is niets geregeld in de wet. Het is dan ook maar zeer de vraag of het pensioen in betere tijden wordt hersteld. De verwachting is dat in de toekomst over het herstel van het pensioen afspraken worden gemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *