Bhv cursus

Het nut van de BHV-cursus

Weten wat u moet doen

Hopelijk zal het natuurlijk nooit nodig zijn, maar mocht de nood aan de man komen, dan wilt u natuurlijk dat zowel u als uw werknemers weten wat ze moeten doen. Daarom is het belangrijk dat voldoende medewerkers een BHV-cursus krijgen. U heeft als werkgever de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat voldoende medewerkers een BHV-cursus gevolgd hebben. In dit blog leest u er meer over.

Het belang van de BHV-cursus

BHV betekent bedrijfshulpverlening. Werknemers die deze cursus hebben gevolgd weten dus hoe ze collega’s en klanten in veiligheid moeten brengen in geval van nood. Het hebben van voldoende bedrijfshulpverleners zorgt voor een veilige setting op de werkvloer en helpt met het voorkomen van ongelukken. Het aanbieden van een BHV-cursus is hiervoor belangrijk: Hier leren uw werknemers namelijk:

  • Eerste hulp geven bij ongevallen
  • Brand bestrijden
  • Medewerkers alarmeren en evacueren in een noodsituatie

Wettelijk verplicht

U bent als werkgever wettelijk verplicht om uw werkgevers goed op te leiden. Het aantal BHV’ers dat u in uw bedrijf dient te hebben, ligt echter aan de grootte van uw onderneming. Heeft u een relatief klein bedrijf? Dan zijn (vaak) de risico’s ook klein en is een BHV-cursus op locatie vaak voldoende. Heeft u een groter bedrijf of een onderneming waar het risico hoger is? Dan zijn een complete EHBO-cursus en een brandbestrijdingstraining aan te raden.

EHBO en brandbestrijding

EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongelukken. Dit is de hulp die wordt verleend in afwachting van de professionele hulpverleners. Denk hierbij aan beademing, reanimeren en de controle van vitale functies. Ook het verlenen van hulp bij brandwonden, botbreuken, vergiftiging, verstikking etc. komen voorbij bij een EHBO-cursus.

Kom beslagen ten ijs

Wees voorbereid op een noodsituatie in uw bedrijf. Laat niets aan het toeval over en kies een goede BHV cursus voor uw medewerkers. Wilt u uw ervaringen delen met EHBO- en BHV-cursussen? Neem dan contact met ons op voor het schrijven van een artikel.