Categorieën

3 tips voor de ontwikkeling van uw personeel

Tips voor personeelsontwikkeling Er zijn veel mensen die zich willen blijven ontwikkelen binnen hun werk. Een goede werkgever biedt personeelsleden hier ook de mogelijkheid toe. Dat doen ze bijvoorbeeld met trainingen in loopbaanontwikkeling door een specialist, of door opleidingen aan personeelsleden aan te bieden. Maar dat is niet de enige mogelijkheid. In dit blog geven we drie tips over hoe u als ondernemer de ontwikkeling van uw personeel mogelijk kunt maken. 1. Ervaringen delen Collega’s … Lees Meer >

Waar moet een goede cursusadministratie aan voldoen?

Een goede cursusadministratie levert u zeeën van tijd op Beheert u een cursus en lopen de administratieve handelingen daarvan de spuigaten uit? Heeft u het gevoel dat u te veel tijd kwijt bent met administratie en dat u daardoor te weinig toekomt aan de gewenste inhoudelijke cursusbezigheden? Dan doet u er goed aan om een nieuw programma in huis te halen waarmee u de cursusadministratie uiterst eenvoudig en efficiënt kunt bijhouden. Een goed en innovatief … Lees Meer >© Copyright. All rights Reserved